jueves, marzo 15, 2007

LA VIA AUGUSTA A SAGUNTLa reurbanització de l'avinguda del País Valencià a Sagunt, segueix descobrint restes d'època romana, com ara, un tram de via romana d'època republicana, que encara no s´ha pogut datar exactament, però que podria ser part de la Via Augusta.
En la calçada s´observen marques rodades de carros, el que implica, segons els experts, un ús continuat en el temps amb un trànsit important.Aquesta troballa fa pensar en la possibilitat que es tracte de la Via Augusta que anava paral.lela a la costa mediterránia.
Encara que es va barallar el transllat de les restes a un altre lloc per a poder visitar-les, finalment la Conselleria va denegar el trasllat i va dir que les restes es documentaran i després es deixaran de nou tapades.

1 comentario:

Ana dijo...

Conselleria es ya una experta en enterrar restos arqueológicos.
No puedo entender porqué se gastan tanto dinero para inventarse espacios lúdicos ambientados en la antigüedad, y los espacios auténticos los entierran quitando toda posibilidad de disfrutarlos y aprender de ellos. ¿No sería más sencillo crear parques arqueológicos sobre restos auténticos?